Akademia WSB na 6 miejscu w Rankingu Uczelni Niepublicznych 2019

Akademia WSB zajęła najwyższe miejsce wśród uczelni niepublicznych spoza Warszawy. Wyniki Rankingu ogłoszono podczas uroczystej Gali z udziałem Sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Andrzeja Stanisławka. List gratulacyjny potwierdzający wysokie 6 miejsce Akademii WSB w Rankingu Perspektywy 2019 odebrała Rektor Akademii WSB - dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 ogłoszono 12 czerwca 2019 r. Wśród kilkudziesięciu parametrów, które brano pod uwagę podczas przygotowywania rankingu, Akademia WSB wyróżniła się m.in. bardzo wysokim potencjałem naukowym Uczelni (w szczególności bardzo liczną kadrą nauczającą ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora),  liczbą programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz wysoką pozycją absolwentów na rynku pracy (kryterium uwzględnia wysokość zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźniki ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS).

W rankingu kierunków kształcenia Akademia WSB została bardzo wysoko sklasyfikowana m.in. za kształcenie na kierunkach:

Możesz sprawdzić także wyniki rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019.


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-28 12:07:23
Komentarze
 
Polityka Prywatności