Rekrutacja w Akademii WSB

Trwają zapisy na studia I stopnia w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Zajęcia rozpoczynają się w marcu.

Administracja
 • Administracja publiczna
 • Administracja w biznesie
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej
 • Kryminalistyka
 • Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa
Ekonomia
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Ekonomia menedżerska
Filologia angielska
 • Filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • Filologia angielska z językiem niemieckim
 • Filologia angielska z językiem rosyjskim
 • Język angielski w biznesie i w turystyce
 • Specjalność tłumaczeniowa
Finanse, rachunkowość i podatki
 • Finanse i inwestycje giełdowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i podatki
Informatyka
 • Aplikacje mobilne
 • Bezpieczeństwo i ciągłość działania IT
 • Grafika komputerowa i projektowanie WWW
 • Sieci komputerowe i bazy danych
Kosmetologia

Logistyka
 • Inżynier jakości
 • Transport i spedycja
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Zarządzanie magazynami i centrami logistycznymi
Pedagogika
 • Resocjalizacja
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Ratownictwo medyczne

Socjologia
 • Socjologia reklamy i komunikacji międzyludzkiej
 • Techniki sprzedaży i negocjacje w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Stosunki międzynarodowe
 • Dyplomacja
 • Handel międzynarodowy
Studia w języku angielskim
 • International Business

Transport
 • Inżynieria ruchu
 • Spedycja w transporcie
 • Systemy informatyczne w transporcie
 • Transport szynowy - Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym
 • Transport szynowy - Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
 • Transport szynowy - Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym
 • Transport szynowy - Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie
Zarządzanie
 • Kadry i płace w praktyce
 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Menedżer jakości
 • Psychologia w biznesie
 • Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem

data ostatniej modyfikacji: 2019-01-22 13:54:00
Komentarze
 
Polityka Prywatności