Zapisy na studia podyplomowe w Akademii WSB

Akademia WSB zaprasza na studia podyplomowe. Zajęcia zaczynają się w marcu.

Programy zaawansowane (MBA)
 • Executive MBA
 • Executive MBA dla branży wodociągowej
 • Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business)

Studia informatyczne

 • Cloud Computing - NOWOŚĆ!
 • Data Scientist - analiza i zarządzanie bazami danych
 • Sieci komputerowe i Internet rzeczy

Studia dla samorządu i administracji

 • Administracja publiczna
 • Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe
 • Prawo zamówień publicznych

Studia oświatowe - studia kwalifikacyjne

 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne
 • Doradca zawodowy i personalny - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
 • Integracja sensoryczna
 • Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne
 • Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne
 • Logopedia - studia kwalifikacyjne
 • Neurologopedia
 • Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne
 • Socjoterapia i resocjalizacja- studia kwalifikacyjne
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży - studia kwalifikacyjne
 • Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne

Studia z zakresu bezpieczeństwa

 • Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony Danych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord

Studia z zakresu coachingu

 • Akademia profesjonalnego coachingu
 • Master coaching - zaawansowane narzędzia coachingowe

Studia z zakresu finansów

 • Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie i administracji publicznej - NOWOŚĆ!
 • Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie
 • Controling i audit w przedsiębiorstwie
 • Doradca podatkowy
 • Rachunkowość i finanse
 • Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem

Studia z zakresu handlu

 • Akademia Menedżera Sprzedaży
 • Akademia profesjonalnego coachingu

Studia z zakresu HR i kadr

 • Akademia Trenera Biznesu
 • HR Business Partner
 • Kadry i płace w praktyce
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Psychologia przywództwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia z zakresu transportu i logistyki

 • Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB
 • Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Studia z zakresu zarządzania

 • Akademia Lean Management
 • Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe
 • Marketing zintegrowany w praktyce
 • Menedżer jakości
 • Menedżer logistyki
 • Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA
 • Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami
 • Turkusowe organizacje: Holilider - Integralny Lider Organizacji Przyszłości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządzanie projektami

data ostatniej modyfikacji: 2019-01-22 14:17:31
Komentarze
 
Polityka Prywatności