Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Górny Śląsk

NEWSY śląskie

Nowe studia podyplomowe w GWSP

Nowe logo GWSP_400

Komunikacja wizerunkowa - zrozumieć projekt, Kreatywne zarządzanie miastem oraz Psychologia zdrowia to nowe kierunki studiów podyplomowych w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie.

Komunikacja wizualna - Zrozumieć projekt

„Komunikacja Wizualna – zrozumieć projekt” to studia dla ludzi spoza środowisk plastycznych i projektanckich a zajmujących się na co dzień szeroko pojętą promocją i komunikacją wizualną. Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym pierwszego lub drugiego stopnia, z kierunków zarządzanie, marketing, kulturoznawstwo, prasoznawstwo, dziennikarstwo, public relations czy ochrona dóbr kultury lub pokrewnych, filozofii, socjologii. Studia są ofertą dla ludzi działających w instytucjach lub działach zajmujących się szeroko rozumianą promocją – w jednostkach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach promujących miasta i regiony, instytucjach kultury, jednostkach edukacyjnych, jednostkach naukowych i w działach marketingu przedsiębiorstw. Studia wypełnią lukę rynkową tworząc pomost porozumienia między zleceniodawcami a zleceniobiorcami usług kreacyjno-projektowych, ustanowią płaszczyznę porozumienia dla ludzi wykształconych, którym zależy na poprawie działań wizerunkowych i promocyjnych pozostających w obiegu publicznym. Na studiach słuchacze poznają różne możliwości i sposoby budowania komunikatu wizualnego, opartego o zróżnicowane strategie. W ramach wykładów i ćwiczeń zostaną słuchaczom przedstawione zasady rządzące projektami graficznymi i stanowiącymi o ich jakości. W trakcie studiów słuchacz zostanie przeprowadzony przez najważniejsze zagadnienia związane z promocją wizualną i procesami tworzenia grafiki użytkowej.

Kreatywne zarządzanie miastem

Studia zostały zaprojektowane i dostosowane do potrzeb osób profesjonalnie związanych z miastem i jego instytucjonalnym otoczeniem, a także jednostek zamierzających związać swoją przyszłość zawodową z rozwojem miejskim. Studia nakierowane są na rozwój zdolności kreatywnych i innowacyjnych, przywódczych i menedżerskich służących tworzeniu warunków rozwoju i działalności dla obecnych i przyszłych użytkowników miasta, takich między innymi jak mieszkańcy, migranci, przedsiębiorcy, inwestorzy oraz inne osoby i instytucje zainteresowane miastem jako miejscem spotkań i wydarzeń.

Psychobiologia Zdrowia

Zapraszamy do nauki na nowym kierunku Psychobiologia Zdrowia. Chroniczny stres i przewlekłość chorób stały się symbolami naszych czasów. Zauważalny jest wpływ emocji i efekt tego wpływu, manifestujący się w ciele. Spotkanie dwóch nauk: biologii i psychologii zmienia sposób myślenia o wzajemnych oddziaływaniach procesów psychicznych i biologicznych, które obserwujemy pod postacią zmian somatycznych.

Nowatorski, interdyscyplinarny kierunek studiów, jaki proponujemy Państwu, prowokuje do nowego spojrzenia na wpływ stresu i emocji na zdrowie człowieka oraz na mechanizm powstawania chorób. Skierowany jest do wszystkich, którzy potrafią spojrzeć w uważny i odkrywczy sposób na logikę relacji psychika – biologia – somatyka.


data ostatniej modyfikacji: 2018-11-07 13:13:18
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w śląskim
boks.gif

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Akademia_WSB_przeglad.jpg
WSB_przeglad_uczelni.jpg
SWPS_220_uni.jpg
WSSIP_220.jpg

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura ABK pomaga studentom WSAiB
 
Polityka Prywatności