Serwis dział po zajęciach Studencki Informator Regionalny - Górny Śląsk

Województwo śląskie - imprezy, koncerty, informacje

kategoria
2017-09-16

Ochrona danych osobowych w biznesie - szkolenie dla przedsiębiorców w WSB

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej organizuje 16 września szklenie na temat Ochrony danych osobowych w biznesie.

Program:

1. Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych u przedsiębiorców

 • nowe rozwiązania, pojęcia i definicje z RODO
 • kształtowanie zakresu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do nowoczesnych technik pozyskiwania i utrwalania danych osobowych (RFID, wideo nadzór, systemy nagrań rozmów, systemy identyfikacji biometrycznej, stosowanie dronów, urządzeń geolokalizacyjnych, itp.)
 • identyfikacja danych i zbiorów danych osobowych znajdujących się w zasobach przedsiębiorców - przed i po wejściu w życie RODO
 • zbiory danych a systemy informatyczne - wymogi dla systemów informatycznych w świetle RODO, za pośrednictwem których przetwarzane są dane zwykłe i wrażliwe


2. Obowiązki przedsiębiorcy jako administratora danych osobowych

 • pozyskiwanie (gromadzenie) i dalsze przetwarzanie danych zwykłych danych (umowa, przepisy prawa, koncepcja zgody i prawnie usprawiedliwionego celu przed i po zmianach europejskiego prawa ochrony danych),
 • przesłanki przetwarzania danych szczególnie chronionych
 • zachowanie celu, merytoryczna poprawność i adekwatność - dopuszczalny zakres danych pozyskiwanych w toku czynności realizowanych przed zawarciem umowy, w jej trakcie a także po zakończeniu umowy
 • kopiowanie/skanowanie dokumentacji klientów przedsiębiorców - wymogi w świetle zasad ochrony danych
 • działalność marketingowa - rodzaje, formy i sposoby przetwarzania danych w celach promocyjno- informacyjnych z punktu widzenia przepisów o ochronie danych
 • obowiązki przedsiębiorcy jako pracodawcy w procesie przetwarzania danych osób zatrudnionych i innych osób - decyzje GIODO i praktyka orzecznicza

3. Nowe obowiązki administratorów danych po 25 maja 2018 r.

 • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania - prywacy impast assesment
 • ocena skutków dla ochrony danych
 • zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu/informowanie o naruszeniach podmiotów danych
 • współpraca z organem nadzorczym
 • zautomatyzowane podejmowanie decyzji - profilowanie - warunki dopuszczalności

4. Powierzenie przetwarzania danych

 • dopuszczalne warunki powierzania danych osobowych przez przedsiębiorców innym podmiotom
 • gwarancje wykorzystania danych osobowych wyłącznie w celach zleconych (powierzonych)
 • nowe zasady kształtowania umów powierzenia i ich realizacji w świetle RODO
 • zestawienie aktualnych problemów związanych z nieprawidłowymi postanowieniami umownymi
 • przetwarzanie w tzw. chmurze - wyzwania i zagrożenia


5. Udostępnienie danych osobowych z zasobów przedsiębiorców innym podmiotom

 • warunki prawne udostępnienia danych osobowych
 • zakres podmiotów, którym przedsiębiorcy są zobowiązani udostępniać dane osobowe
 • wymogi formalne/bezpieczeństwo w procesie udostępniania danych przez przedsiębiorców - stosowanie trybu wnioskowego i bezwnioskowego w praktyce
 • udostępnianie danych osobowych w grupach kapitałowych i do państw trzecich - stan aktualny i wymogi z RODO

6. Prawo do informacji - zasady realizacji obowiązków informacyjnych

 • klauzule obowiązku informacyjnego - treść i sposób kształtowania przed i po wejściu w życie RODO
 • realizacja uprawnień kontrolnych przez podmioty danych - nowe procedury po 25 maja 2016 r.
 • praktyczne sposoby realizacji prawa do bycia zapomnianym, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przeniesienia danych i prawa do kopii danych po wejściu w życie RODO

7. Bezpieczeństwo danych dziś i nowe kierunki podejścia do kwestii bezpieczeństwa po 25 maja 2018 r.

 • analiza zagrożeń procesu przetwarzania danych w zależności od przyjętych form przetwarzania (m.in. przetwarzanie drogą elektroniczną, papierową i in.)
 • środki ochrony fizycznej danych osobowych
 • upoważnienia dla osób uczestniczących w procesie przetwarzania danych - prawa i obowiązki pracowników
 • zabezpieczenie systemów informatycznych - przykłady najczęstszych naruszeń
 • rola i zadania administratora bezpieczeństwa informacji - stan aktualny i kierunki zmian w świetle RODO
 • status inspektora ochrony danych osobowych
 • zadania IOD
 • przyszłość sprawdzeń i rejestrów ABI w świetle nowych warunków ich funkcjonowania jako inspektorów ochrony danych
 • polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania i inne szczegółowe procedury bezpieczeństwa danych w systemie tradycyjnym i informatycznym - aktualność dokumentacji przetwarzania po wejściu RODO - nowa analiza ryzyka
 • budowa nowych polityk przetwarzania danych osobowych - praktyczne wskazówki kształtowania dokumentacji przetwarzania danych przy uwzględnieniu wytycznych z RODO
 • nowa tajemnica dla przetwarzających dane osobowe z upoważnienia administratora danych

8. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych dziś i w przyszłości

 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność administracyjna
 • odpowiedzialność finansowo-administracyjna - administracyjne kary finansowe w RODO
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza)

9. Konsultacje, dyskusje.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie uczelni.


data ostatniej modyfikacji: 2017-09-05 09:57:55
Komentarze
BezplatnyTest_220.gif

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
boks-220_1.jpg
Uniwersytet___l__ski_220.jpg

SWPS_220_uni.jpg
wszop-220_2.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności