2020-01-31 10:00

SZYBCY i WALECZNI – Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych AWSB świętuje swój 8 jubileusz

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej obchodzi w tym roku 8-lecie działalności Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych. To kompleksowy w skali kraju program wsparty wieloletnim doświadczeniem weteranów ze służb mundurowych, w pełni profesjonalną infrastrukturą oraz szeregiem fantastycznych inicjatyw.

31 stycznia 2020 r. twórcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przyjaciele oraz partnerzy CBiESM spotkają się na uroczystej Gali, którą uświetnią wykłady gen. dyw. dr. Romana Polko, dowódcy GROM na temat zaangażowania Sił Zbrojnych RP we współczesnych konfliktach i płk. pil. Łukasza Piątka, dowódcy III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego OIR „Kuwejt” o tym jak spełnić marzenia o lataniu. Studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i uczniowie klas mundurowych województwa śląskiego i małopolskiego będą mieli okazję wysłuchać wykładów na temat samolotów i łodzi podwodnych, wyzwań stojących przed przyszłymi komandosami, sekretów walizki kryminalistycznej, a nawet o lotów na Marsa.


DOŚWIADCZENIE i KOMPETENCJE – ANTIDOTUM NA SUMĘ WSZYSTKICH STRACHÓW

CBiESM to ważna część Akademii WSB a zarazem kompleksowy program stworzony w oparciu

o praktyczną wiedzę profesjonalistów ze Służb Mundurowych: (Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Gminnej, Straży Granicznej, Służby Celnej i Służby Więziennej). To hartujący się od 8 lat rdzeń studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, obejmujących szerokie spektrum współczesnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i służb mundurowych, takich jak bezpieczeństwo narodowe, cyberprzestępczość, kryminalistyka, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, ochrona granic, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych i wiele innych. Cetrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych to szereg nowoczesnych i ciekawych inicjatyw jak GSR, Ogólnopolski Turniej Klas Mundurowych oraz Legia Akademicka.


JAK GSR Z JASNEGO NIEBA – CZYLI STUDENCKA GRUPA SZYBKIEGO REAGOWANIA

GSR to elitarna grupa studencka, działająca na zasadach koła naukowego, która odbywa regularne treningi pod egidą profesjonalistów ze służb mundurowych. Program szkoleń obejmuje między innymi wdrożenie do tzw. czarnej taktyki, treningi z użyciem broni i wypracowanie kondycji fizycznej. GSR to nie tylko doskonałe przygotowanie do przyszłej kariery w służbach mundurowych, ale również fantastyczna, podnosząca adrenalinę przygoda dla młodych mężczyzn i kobiet. W ramach CBiESM działają również sekcje: spadochronowa, wspinaczkowa, strzelecka i płetwonurkowa, do których mogą się zapisać absolutni pasjonaci i pasjonatki hartowania ciała i ducha.


ZA MUNDUREM PANNY I PANOWIE SZNUREM - CZYLI LEGIA AKADEMICKA

Akademia WSB jako jedna z 3 uczelni w województwie śląskim została wybrana przez MNiSW do realizacji programu Legia Akademicka. Jest to program skierowany do tych, którzy chcieliby związać swoją karierę zawodową z Wojskiem Polskim. Dzięki niemu można odbyć szkolenie wojskowe i uzyskać stopień wojskowy. Legia Akademicka składa się z części teoretycznej (30 godzin) i praktycznej (21 dni szkolenia dla szeregowych i kolejne 21 dla podoficerów w jednostce rezerwy). To doskonała ścieżka dla tych, którzy chcą jednocześnie studiować i realizować swoje pasje.


PRESTIŻOWA WALKA – CZYLI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLAS O PROFILU MUNDUROWYM

Już za moment kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym. Kilkuset uczniów reprezentujących klasy o profilu mundurowym z całej Polski stanie w szranki w turnieju organizowanym przez CBiESM Akademii WSB. Program zawodów zawiera elementy sprawnościowe (np. ekstremalny bieg z przeszkodami, strzelanie, szturmowanie zamku), a także test wiedzy z zakresu obronności państwa i bezpieczeństwa. Ideą turnieju jest wspieranie integracji środowisk związanych z edukacją i promowanie postaw patriotycznych. Jest to również świetny przedsmak kariery w służbach mundurowych. 8 edycja turnieju odbędzie się w dniach 15-17.04.2020 r.


8 LAT TO DOPIERO POCZĄTEK… GET READY FOR MORE!

31 stycznia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych będzie świętować swój jubileusz Galą i wykładami. Będzie to okazja zarówno do podsumowań jak i ujawnienia planów na najbliższą przyszłość. Pośród zaproszonych gości znajdą się włodarze regionu, przedstawiciele służb mundurowych i wszyscy którzy przez lata współtworzyli CBiESB.

Uczniowie klas mundurowych województwa śląskiego i małopolskiego oraz studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe sprawdzą się na cyfrowym treningu strzeleckim, dowiedzą się, czy przeszliby kwalifikację do Jednostki Komandosów z Lublińca oraz wezmą udział między innymi w wykładach pt: „Samolot czy łódź podwodna – możliwości psychotechniczne człowieka”, „Misja Start-up. Lecimy na Marsa” oraz „Walizka kryminalistyczna w praktyce policyjnej”.

Na warsztaty można zapisywać się za pośrednictwem strony internetowej: http://bit.ly/30xElUU

Obowiązuje kolejność zgłoszenia.


Program Wydarzenia:

  • 10.00 – 10.10  Uroczyste przywitane
  • 10.10 – 10.30. Wręczenie wyróżnień
  • 10.30 – 11.00. Wykład -  gen. dyw. dr Roman Polko
  • Od Jugosławii do Iraku. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej we współczesnych konfliktach zbrojnych”
  • 11.00 – 11.30. Wykład - płk. pil. Łukasz Piątek „Nie rezygnuj- żeby fruwać trzeba mieć marzenia”
  • 11.30 – 11.45. Przerwa  organizacyjna
  • 11.45 – 12.30 I część Warsztatów
  • 12. 30 – 12. 45 Przerwa
  • 12.45 – 13.30 II Część Warsztatów

Wszystkich, którzy chcieliby związać swoją karierę ze służbami mundurowymi i szeroko pojętym tematem bezpieczeństwa, zapraszamy do skorzystania z oferty studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe: http://bit.ly/2FQI3PU


data ostatniej modyfikacji: 2020-01-22 12:46:57
Komentarze
 
Polityka Prywatności